Adjectifs : 03a


|  Home  |  Inhalt  |  A-Z  |  Material  |  Neu  |  Zufall  |  SiteMap  |  Suchen  |  Hilfe  |  Links  |  13.05.2018  |  © allgemeinbildung.ch  |


Wichtiger Hinweis !Wähle jeweils den richtigen Begriff aus.


  masculin
 1. agréable
 2. attractif
 3. biologique
 4. chic
 5. commode
 6. délicieux
 7. doux
 8. efficace
 9. élégant
 10. fort
 11. frais
 12. fruité
 13. intéressant
 14. joli
 15. naturel
 16. orange
 17. rapide
 18. sain
 19. salé
 20. sucré
féminin
agréable
attractive
biologique
chic
commode
délicieuse
douce
efficace
élégante
forte
fraîche
fruitée
intéressante
jolie
naturelle
orange
rapide
saine
salée
sucrée
en allemand
Startseite (Home)  |  Inhalt  |  SiteMap  |  Datenschutzerklärung  |  Impressum  |  Hilfe  |