Karate : 05a


|  Home  |  Inhalt  |  A-Z  |  Material  |  Neu  |  Zufall  |  SiteMap  |  Suchen  |  Hilfe  |  Links  |  12.01.2020  |  © allgemeinbildung.ch  |


Wichtiger Hinweis !Wähle jeweils den richtigen Begriff aus.


Angriffstechnik
Karate-do
 1. Age-Tsuki
 2. Ashi-Barai
 3. Ate-Waza
 4. Awase-Tsuki
 5. Choku-Tsuki
 6. Chudan-Tsuki
 7. Embusen
 8. Fumikomi
 9. Gyaku-Hanmi
 10. Gyaku-Tsuki
 11. Haishu-Uchi
 12. Hasami
 13. Hasmi-Uchi
 14. Kagi-Tsuki
 15. Keage
 16. Kekomi
 17. Kentsui / Tettsui
 18. Kizami-Tsuki
 19. Mae-Geri
 20. Mawashi-Geri
 21. Mikazuki-Geri
 22. Nukite
 23. Oi-Tsuki
 24. Rentsuki
 25. Seiken
 26. Tsuki
 27. Ura-Mawashi-Geri
 28. Ura-Tsuki
 29. Ushiro-Geri
 30. Yama-Tsuki
 31. Yoko-GeriStartseite (Home)  |  SiteMap  |  Datenschutzerklärung  |  Impressum  |  Hilfe  |